Επιστροφή & Αποστολή

Διαθεσιμότητα  Προϊόντων: 

Στην περίπτωση που το προϊόν που παραγγείλατε, κατά τον χρόνο της παραγγελίας, παρουσιαζόταν διαθέσιμο, ενώ διαπιστώθηκε από το φαρμακείο κατά την προετοιμασία της παραγγελίας ότι εξαντλήθηκε, τότε το προσωπικό μας θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός εύλογου χρόνου για να σας ενημερώσει για το γεγονός αυτό και να σας προτείνει είτε την επιστροφή χρημάτων είτε την αλλαγή με παρόμοιο/συναφές ίσης ή μεγαλύτερης αξίας προϊόν. 

Παράδοση Προϊόντων: 

1. Κατά την παράδοση, συνιστάται να επιβεβαιώνετε την καλή κατάσταση της συσκευασίας πριν την υπογραφή της παραλαβής της αποστολής. Σε περίπτωση που υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι το πακέτο αποστολής έχει καταστραφεί ή αλλοιωθεί συνιστάται να αρνείσθε την παράδοση ή να την αποδέχεσθε και αμέσως να μας ενημερώνετε για την κατάσταση του πακέτου αποστέλλοντας σχετικό αποδεικτικό φωτογραφικό υλικό στην ακόλουθη διεύθυνση επικοινωνίας: support@pharmaseacare.com 

2. Σε περίπτωση που η παράδοση της εμφανώς αλλοιωμένης ή κατεστραμμένης αποστολής έχει γίνει με τρόπο ανέπαφο και χωρίς υπογραφή, μπορείτε να επιστρέψετε κατόπιν συνεννόησης με το φαρμακείο το πακέτο αποστολής χωρίς να έχει ανοιχθεί ή τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. 

3. Κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις συνιστάται να αποστείλετε στο φαρμακείο όλες τις διαθέσιμες αποδείξεις για την κατάσταση της αποστολής λ.χ. φωτογραφία της κατεστραμμένης αποστολής. 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ: 

1. Η ιστοσελίδα www.pharmaseacare.com  σας δίνει τη δυνατότητα να επιστρέψετε με δικά σας έξοδα (η παράγραφος αυτή αφορά σε υπαναχώρηση πελάτη και μόνο για όσα δεν περιλαμβάνονται στα ελαττωματικά όπου επιβαρυνόμαστε τα έξοδα βλ.παρακάτω) εντός (14) δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής του/των προϊόντος/των στην κατάσταση που παρελήφθησαν, χωρίς ίχνη χρήσης, πλήρη, χωρίς φθορές και στη συσκευασία τους, συνοδευόμενα από όλα τα έγγραφα και τα πρωτότυπα παραστατικά αγοράς (λ.χ. δελτίο αποστολής, απόδειξη, τιμολόγιο) στη διεύθυνση: 

Φαρμακέιο Νικολέτα Γιαταγάνα 
Λ. Ποσειδώνος 80, ΤΚ 166 75, Γλυφάδα. 

2. Δεν επιστρέφονται τα εξής προϊόντα για λόγους υγιεινής, ασφάλειας και ποιότητας: 

  • Φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής 
  • Προϊόντα που αλλοιώνονται ή χειροτερεύει η κατάστασή τους γρήγορα, όπως τα είδη διατροφής και τα νωπά προϊόντα λ.χ. γάλατα και είδη βρεφικής διατροφής, 
  • Προϊόντα προσωπικής υγιεινής ή/και προϊόντα που έρχονται σε επαφή με τους βλεννογόνους λ.χ. Οδοντόβουρτσες, θερμόμετρα, εσώρουχα – καλσόν, ρινικοί διαστολείς, 
  • Ηλεκτρονικές συσκευές οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί, έχει γίνει μέτρηση και αυτή έχει καταγραφεί στη μνήμη της συσκευής 
  • Τα κατεστραμμένα προϊόντα ή/και προϊόντα όπου έχει αφαιρεθεί η ταινία χρήσης ή/και φέρουν ανοιγμένο καπάκι 
  • Τα προϊόντα ειδικών προσφορών που δεν πωλούνται ξεχωριστά, εάν και εφόσον αυτό αναγράφεται στο pharmaseacare.com  
  • Προϊόντα κατά ειδική παραγγελία λ.χ. Ομοιοπαθητικά, ορθοπεδικά και ανατομικά είδη 
  • Προϊόντα ψυγείου 

3. Με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και την αποφυγή της τυχόν ταλαιπωρίας σας, μπορείτε πριν από την παραγγελία σας να απευθυνθείτε σε εμάς τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έτσι ώστε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το πλέον εξατομικευμένο και κατάλληλο, για τις ανάγκες σας, προϊόν. 

4. Σε περίπτωση που η επιστροφή δε γίνει μέσα στο χρονικό διάστημα (14) δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής τους ή δεν πληρούνται κάποιες από τις προϋποθέσεις επιστροφής, το φαρμακείο έχει το δικαίωμα να μη δεχτεί πίσω τα προϊόντα ή να μην προχωρήσει σε αντικατάστασή τους. 

Επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων: 

5. Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με κάποιο προϊόν, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στον αριθμό 2108941768 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση support@pharmaseacare.com εκθέτοντάς μας συνοπτικά το ελάττωμα που παρουσιάζεται. 

6. Εφόσον κριθεί από το φαρμακείο μας ότι θα πρέπει να ελεγχθεί το προϊόν, θα γίνει παραλαβή του προϊόντος από εταιρεία courier με δικά μας έξοδα. 

7. Σε περίπτωση που ένα προϊόν είναι αποδεδειγμένα ελαττωματικό, τότε μπορείτε να ζητήσετε την επιστροφή των χρημάτων που καταβάλλατε για το προϊόν. 

8. Σημειώνεται ότι δεν θεωρούνται ελαττωματικά προϊόντα, όσα προϊόντα δύναται να αναλωθούν μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξεώς τους. 

9. Σε περίπτωση όπου έχει παρέλθει εύλογος χρόνος από την αγορά του ελαττωματικού προϊόντος και αυτό καλύπτεται από εγγύηση, μπορείτε να ζητήσετε την αντικατάσταση ή επισκευή του είτε απευθείας από την εταιρεία παραγωγής ή διανομής του προϊόντος είτε αποστέλλοντάς το με δικά σας έξοδα στο φαρμακέιο μας. Σε κάθε περίπτωση η κρίση για το εάν επιδέχεται επισκευή παραμένει στη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας παραγωγής ή διανομής. 

Διαδικασία επιστροφής προϊόντων: 

10. Πριν την επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει απαραιτήτως να επικοινωνήσετε με το φαρμακείο μας, τηλεφωνικά στον αριθμό: 2108941768 και να αναφέρετε τον λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή προϊόντος ή/και να περιγράψετε τυχόν ελάττωμα αυτού. 

11. Οι επιστροφές γίνονται δεκτές κατόπιν συνεννοήσεως με το φαρμακείο και μόνο εφόσον τα προϊόντα είναι αχρησιμοποίητα/άθικτα και στην αρχική τους συσκευασία. Για την επιστροφή των χρημάτων σας πρέπει να μας δηλώσετε το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να γίνει η κατάθεση, την τράπεζα, τον δικαιούχο του λογαριασμού καθώς και τον αριθμό της παραγγελίας σας, την οποία αφορά η επιστροφή. 

Για τις επιστροφές είναι απαραίτητο να είναι διαθέσιμη η απόδειξη λιανικής που έχει εκδοθεί, να έχει διατηρηθεί το προϊόν σε σωστές συνθήκες και η συσκευασία επιστροφής να είναι κατάλληλη, ώστε να μην καταστρέφεται το προϊόν (όχι σε φάκελο ή σε άλλου είδους συσκευασία). 

Σε περίπτωση όπου για την αποστολή των προϊόντων έχει εκδοθεί τιμολόγιο, τότε η αποστολή της επιστροφής θα πρέπει να φέρει δελτίο αποστολής. 

12. Μετά από έλεγχο των προϊόντων που επεστράφησαν, το φαρμακειο θα επιστρέψει το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στην παραγγελία σας εντός 15 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων από την φαρμακείο μας, αφαιρουμένων των εξόδων αποστολής και με το ίδιο μέσο πληρωμής με το οποίο καταβλήθηκε το ποσό της παραγγελίας. 

Σε περίπτωση που η πληρωμή έγινε με πιστωτική κάρτα ή μέσω Paypal θα γίνεται ακύρωση συναλλαγής και επιστροφή χρημάτων στην πιστωτική σας κάρτα ή στο Paypal. 

13. Δεν επιστρέφεται η αξία προϊόντων που έχουν χρησιμοποιηθεί ή προϊόντα που η συσκευασία τους έχει αλλοιωθεί ή ανοιχθεί. Δεν επιστρέφεται η αξία προϊόντων, που έχουν καταστραφεί ή αλλοιωθεί κατά την αποστολή του πακέτου επιστροφής. Στις περιπτώσεις αυτές το ίδιο το προϊόν δύναται να επιστραφεί στον πελάτη με δικά του έξοδα. Σε περίπτωση που το προϊόν που επιστρέφεται είναι συσχετισμένο με κάποιο δώρο, τότε θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το προϊόν και το συγκεκριμένο δώρο. 

Τελικοί όροι επιστροφών: 

14. Το  pharmaseacare.com διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί επιστροφή προϊόντος, εάν κατά την απόλυτη κρίση του φαρμακείου, ο πελάτης ασκεί καταχρηστικά το δικαίωμα επιστροφής προϊόντων, λ.χ. σε περίπτωση επανειλημμένων αιτημάτων επιστροφής. 

15. Το pharmaseacare.com διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει ή να τροποποιήσει την παρούσα πολιτική επιστροφών, αναρτώντας τους σχετικούς νέους όρους και προϋποθέσεις στην ιστοσελίδα του. Παρακαλούνται οι επισκέπτες να ανατρέχουν στους ισχύοντες όρους προκειμένου να ενημερωθούν για κάθε τροποποίηση πριν την εκκίνηση της διαδικασίας επιστροφής προϊόντων. 

Τελευταία έκδοση όρων: 09.2023 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Αντικαταβολή 

Μπορείτε να πληρώσετε για την παραγγελία σας τη στιγμή που θα την παραλάβετε χρησιμοποιώντας την υπηρεσία της αντικαταβολής με χρέωση 1,50€. Η υπηρεσία αυτή χρεώνεται σε περίπτωση που το σύνολο της παραγγελίας είναι μεγαλύτερο από 49€. 

ΠιστωτικήΧρεωστική Κάρτα 

To pharmaseacare.com υποστηρίζει ασφαλείς συναλλαγές μέσω πιστωτικών καρτών. Έτσι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε πιστωτική-χρεωστική κάρτα για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας . 

Paypal 

Η μεγαλύτερη και ασφαλέστερη πλατφόρμα συναλλαγών στο διαδίκτυο είναι, επίσης, διαθέσιμη στο pharmaseacare.com 

Παραλαβή από το Φαρμακείο 

Μπορείτε να παραλάβετε από το κατάστημα στην Γλυφάδα: 
Φαρμακείο Νικολέτα Γιαταγάνα 
Λ. Ποσειδώνος 80 , Τ.Κ: 166 75 
Τηλ. 210-8941768 

Ωράριο Φαρμακείου για παραλαβές Παραγγελιών 
Δευτέρα εώς Παρασκευή: 09:00-20:00  

Για την δέσμευση των προϊόντων είναι απαραίτητη η καταχώρηση παραγγελίας ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου pharmaseacare.com ή κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 2108941768. Οι παραγγελίες επεξεργάζονται εντός του χρονικού διαστήματος της ίδιας ή της επόμενης εργάσιμης ημέρας. 

Οι παραγγελίες με παραλαβή από το Φαρμακείο παραμένουν ενεργές για τρεις (3) εργάσιμες ημέρες κι ύστερα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα. 

Μόλις η παραγγελία σας είναι έτοιμη για παραλαβή από το κατάστημά μας, θα σας ενημερώσουμε για το πότε μπορείτε να περάσετε να παραλάβετε. 

Προσοχή! Το γεγονός ότι ένα προϊόν φαίνεται διαθέσιμο στο site μας δεν σημαίνει ότι βρίσκεται στο κατάστημά μας και ότι είναι ετοιμοπαράδοτο. Μπορεί απλά να βρίσκεται στις αποθήκες μας. Για να αποφύγετε τυχόν ταλαιπωρία, θα πρέπει να περιμένετε πρώτα να σας ενημερώσουμε με email. 

Τρόποι Αποστολής – Χρεώσεις 

Αποστολές πραγματοποιούνται σε όλη την Ελλάδα μέσω της SPEEDEX. 

Οι παραδόσεις της SPEEDEX πραγματοποιούνται καθημερινά (Δευτέρα έως και Παρασκευή) από τις 9:00 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα. 

Για παραδόσεις το Σάββατο, ισχύουν επιπλέον χρεώσεις και απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία με το κατάστημά μας. 

Οι βασικές χρεώσεις είναι: 
Μεταφορικά: 3€ 
Χρέωση υπηρεσίας αντικαταβολής: 1.50€ 

Για παραγγελίες βάρους ή ογκομετρικού βάρους άνω των 2kg υπάρχει επιπλέον χρέωση 0.81€ πλέον ΦΠΑ για κάθε επιπλέον κιλό. Οι επιπλέον χρεώσεις βάρους ή ογκομετρικού βάρους ισχύουν και για παραγγελίες άνω των 49€. 

Για παραγγελίες άνω των 49€ δεν χρεώνονται έξοδα αποστολής* 

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που το προϊόν που παραγγείλατε, ενώ παρουσιάζεται διαθέσιμο, εξαντληθεί κατά το διάστημα που παρεμβάλλεται ανάμεσα στην παραγγελία και την παραλαβή της παραγγελίας από το προσωπικό μας, τότε το pharmaseacare.com οφείλει να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος για την διευθέτηση της πορείας της παραγγελίας σας που θα περιλαμβάνει ή την επιστροφή χρημάτων ή την αλλαγή του παραγγελλόμενου είδους. Στις περιπτώσεις αυτές και εφόσον το ποσό της παραγγελίας δεν συμπληρώνει τα 49€, που απαιτούνται για την δωρεάν αποστολή, ισχύουν οι βασικές χρεώσεις για τα έξοδα αποστολής. 

*Οι επιπλέον χρεώσεις βάρους ή ογκομετρικού βάρους ισχύουν και για παραγγελίες άνω των 49€. 

Σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο δεν πραγματοποιούνται πωλήσεις φαρμάκων μέσω διαδικτύου. 

Όλες οι τιμές που αναγράφονται στο pharmaseacare.com συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. 

Καλάθι αγορών
Scroll to Top